Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

Obchodní podmínky

 

I.                 Úvodní ustanovení

 

Pražírna Nižbor s.r.o. –  IČO 08431221, DIČ CZ08431221 se sídlem K Jezírkám 349, PSČ 267 05 (dále jen prodávající) deklaruje základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím internetového obchodu www.majkafe.cz.

 Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro strany závazné.

II.               Objednávka – uzavření kupní smlouvy

 

Objednávat lze přímo v internetovém obchodě www.majkafe.cz nebo na e-mailové adrese info@majkafe.cz nebo na tel. čísle 311 693 579. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, potažmo reklamačním řádem, a  souhlasí s nimi. Objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy a to zejména v následujících případech:

 1. Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi na www.majkafe.cz.
 2. Nemožnost dodání zboží v případě jeho odcizení či poškození třetí stranou.
 3. V případě zjevné chyby v ceně zboží, tedy pokud je patrný výrazný rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.majkafe.cz a zboží není označeno jako zboží se slevou či v akci nebo výprodeji.

Místem doručení zboží je adresa doručení (případně fakturační, pokud je totožná), uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do jeho úhrady a převzetí.

 

III.              Nákup zboží v internetovém obchodě www.majkafe.cz

 

Zboží je prezentováno formou náhledů po jednotlivých kategoriích. Detail každého produktu obsahuje název, balení, cenu s DPH (případnou slevu, původní cenu), obrázek a popis. 
Nákup prostřednictvím internetového obchodu www.majkafe.cz lze uskutečnit pouze na území České republiky. Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné ve 3 kroku objednávku odeslat ke zpracování. Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky.

V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo upravena. 

 

a.      Ceny zboží jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků vyjma nákladů na doručení zboží.

b.      Veškeré podané objednávky v e-shopu jsou považovány za závazné.

c.       Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.

d.      Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.

e.      Každá objednávka získává unikátní číslo vedené v systému k vyřízení objednávek.

f.       Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni o stavu Vaší objednávky. 

 

 

IV.             Doprava

Zboží je zasíláno prostřednictvím externího dopravce, kterým je přepravní společnost GLS – informace k dopravě naleznete na https://gls-group.eu/CZ/cs/home.

Cena dopravy (včetně DPH 21%):  90 Kč

Ceny dodání platí pouze na území České republiky, do zahraničí platí ceny dle platného ceníku GLS.

Kupující může rovněž zvolit osobní odběr na adrese provozovny v uvedené pracovní době a po předchozí telefonické dohodě.

V.               Platba a termíny expedice

Zboží může být uhrazeno následujícími způsoby:

 

a.      Na dobírku, služba je zpoplatněna 30Kč

b.      Platbou předem bankovním převodem na číslo účtu: 1164568000/2700, variabilní symbol je číslo objednávky. Zboží zasíláme okamžitě po připsání příslušné částky na náš účet.

c.      Hotově při převzetí zboží

 Zboží je zasíláno zpravidla do 4 pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li z nějakého důvodu možné zboží dodat v této lhůtě, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti. Součástí zásilky je prodejní doklad - faktura. Veškeré další požadavky vyřizujeme s našimi zákazníky individuálně emailem nebo telefonicky, veškeré kontakty jsou uvedeny na www.majkafe.cz.

 

Obecné informace k převzetí zásilky:

 

 1. Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu
 2. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad
 3. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči
 4. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 3 pracovních dní
 5. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení

 

 1.   Odstoupení od smlouvy

Zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Zboží může být vráceno pouze kompletní, nejlépe v původním vnějším obalu, zakoupené zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Po odstoupení od smlouvy musí kupující předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní od převzetí zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.
 

 

VII.            Reklamační řád

 

 1. Prodávající odpovídá, že dodané zboží nemá při převzetí vady.
 2. Pokud se v záruční době vyskytne vada, bude rozlišeno, zda je tato vada podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy. U podstatného porušení si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení může zákazník žádat o slevu.
 3. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
 4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit.
  Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad zasílaný zároveň se zbožím) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu, nebo e-mailem o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

 

 1. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, nebo e-mailem a ve lhůtách uvedených v článku 4. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Dodání chybějícího množství zboží. Přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.
 2. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:
  Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.

 

VIII.          Ochrana osobních údajů

 

Velmi si vážíme Vaší důvěry a zpracováváme a chráníme vaše data dle zásad ochrany osobních údajů.

 

 

 1. Ostatní ujednání

Kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.


Provozovatel Pražírna Nižbor s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21.10. 2019.